USLOVI PRODAJE

I. Općenito

Sa internet online shopom beautybox.ba upravlja društvo Orbico d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje br. 7., 71210 Sarajevo-Ilidža, JIB 4200956790003, koji je ujedno i pružatelj usluge e-trgovine (u daljnjem tekstu i prodavač).

Opći uslovi rada i korištenja online shopa Orbico d.o.o. Sarajevo Lužansko polje br. 7., Sarajevo-Ilidža za potrošače beautybox-a (u daljnjem tekstu Uslovi), bave se radom online shopa na www.beautybox.ba za krajnje potrošače, te poslovnim odnosom vlasnika online shopa kao pružatelja usluge i prodavači (Orbico d.o.o. Sarajevo) te korisnici ili korisnici. kupaca.

Naručivanje putem online shopa tj. beautybox-a nije moguće za pravna lica ili samostalne preduzetnike.

Prilikom narudžbe korisnik online shopa potvrđuje da je upoznat i da pristaje na definisane Uslove. Opći uslovi korištenja i upotrebe online shopa vrijede od 01.04.2020. godine.

U online shopu društva Orbico d.o.o. Sarajevo prodaje kozmetiku i parfeme.

II. Korisnici

Kupovina putem interneta može se koristiti samo za narudžbe i kupovine od strane kupaca sa sjedištem na području Bosne i Hercegovine. Prodavac isporučuje robu naručenu putem online shopa samo na području Bosne i Hercegovine.

III. Naručivanje

Online naručivanje vrši se 24 sata dnevno, u svim danima u godini.

Korisnik pretražuje stavke na online shopu koristeći tražilice na zaglavlju web stranice.

Nakon što se odlučite za određenu stavku, kliknite na odabranu stavku da biste vidjeli detaljnije informacije. Prilikom donošenja odluke o kupnji korisnik klikne na gumb “Dodaj u košaricu” kako bi stavku dodao u internetsku košaricu.

Na kraju kupnje korisnik može pregledati narudžbu, unijeti bilješku na poziciju narudžbe ili promijeniti količinu naručenih artikala (artikl je dodan ili izbrisan). Kad je narudžba spremna za podnošenje, korisnik klikne na gumb “postavi narudžbu”. Korisnik može istovremeno naručiti najviše šest komada istog predmeta.

Nakon slanja narudžbe, kupac dobija obavijest putem e-maila da je narudžba poslata prodavaču. Narudžba se elektronički pohranjuje na server prodavatelja.

Kupoprodajni ugovor zaključuje se kad prodavac e-poštom potvrdi kupčevu narudžbu. Prodavač to mora učiniti u roku od dva radna dana, u protivnom se smatra da narudžba nije potvrđena, a ugovor o kupoprodaji nije zaključen.

Prije isporuke robe, prodavac ima pravo kontaktirati kupca telefonom ili e-mailom kako bi provjerio dostavljene podatke o kontaktima ili obavijestio o promijenjenom datumu isporuke robe. U slučaju da na temelju pruženih informacija ne može kontaktirati s kupcem, prodavač može jednostrano odustati od ugovora o prodaji, pismenom izjavom poslanom kupcu na e-mail adresu koju je kupac dao u trenutku narudžbe.

Narudžbe vrijede samo ako se izvršavaju putem interneta uz prethodnu registraciju. Nijedan drugi oblik naloga nije moguć, bilo koji drugi nalog neće biti razmatran.

IV. Cijene i načini plaćanja

Online cijene primjenjuju se samo na kupovinu obavljenu putem online shopa. Sve cijene su u KM i uključuju PDV. Cijene odabrane robe vrijede na dan narudžbe.

Sljedeći način plaćanja dostupan je u online shopu:

plaćanje putem PayPal računa ili gotovinski pri preuzimanju robe.

Poštarina je besplatna.

V. Snabdijevanje, preuzimanje i kvantitativni i kvalitativni pregled

Isporuka naručene robe isporučuje se u roku od 7 radnih dana ili u najkraćem mogućem roku, ovisno o trenutnoj nuždi (COVID-19).

Prodavatelj dostavlja robu kupcu na adresu registriranu u programu nakon registracije u skladu s uvjetima i odredbama partnera isporuke (u daljnjem tekstu dobavljač) i nakon primitka uplate.

Orbico d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakva odgađanja od strane dobavljača.

Većina proizvoda koji su dostupni u beautybox online shopu www.beautybox.ba nalaze se na zalihi, biće vam dostavljeni u roku od 7 radnih dana putem brze pošte ili u najkraćem mogućem roku, ovisno o vašem trenutnom stanju (COVID-19).

U slučaju da se naručeni proizvod ne nalazi na stanju administrator će klijenta obavijestiti telefonom ili e-mailom.

Orbico d.o.o. Sarajevo zadržava pravo produžiti rokove isporuke u slučaju više sile, uključujući požar, zemljotres, poplave, ratove, udare, oluje, zastoje u prometu, državne mjere ili druge nepredviđene događaje koji mogu značajno spriječiti ili spriječiti isporuku naručene robe. Orbico d.o.o. Sarajevo dužan je odmah obavijestiti klijenta o pojavi ili prestanku više sile.

U svakom slučaju, prodavac nije odgovoran za rok isporuke. Kupac je dužan pregledati naručenu robu po primitku i kvalitativno i kvantitativno te na popratnom dokumentu, osim potpisa, upisati i sva vidljiva oštećenja na ambalaži ili robi koja može zatražiti tijekom reklamacije ili jamčiti za nedostatke.

Odgovornost je kupca da provjeri sadržaj pošiljke. Kupac je u slučaju oštećenja pošiljke dužan izjaviti prigovor istog dana na mail: indira.kruscica@orbico.com i pravilno uslikati štetu (karton i ambalažu), u protivnom reklamacija neće biti priznata. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, na raspolaganju smo vam svakog radnog dana od 8 do 16 sati na telefon: +38763/ 892 296  ili svakog radnog dana od 8 do 16 sati na mail: indira.kruscica@orbico.com 

VI. Plaćanje

Ako kupac plaća paket po primitku ili putem PayPal računa, prodavac isporučuje korisniku originalnu fakturu (u papirnom obliku) zajedno s isporukom paketa. Račun će rastaviti cijenu i sve troškove povezane sa kupovinom.

Korisnik je dužan prije stavljanja narudžbe provjeriti ispravnost svojih podataka. Nakon toga, prodavač neće moći uzeti u obzir bilo kakve primjedbe u vezi s ispravnošću podataka o izdatim računima.

VII. Garancija za nastale  greške

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe pažljivo pregledati ambalažu i njen sadržaj. U slučaju oštećenja robe, kupac je dužan odmah o oštećenju obavijestiti dostavljača. Kupac je dužan zajedno s dobavljačem sastaviti službeni zapisnik, posebno obraćajući pažnju na odjeljak o stanju ambalaže i robe. Kupac je dužan oštecenu robu sa zapisnikom vratiti prodavcu u roku od 24 sata. Nakon prijema oštećene robe, prodavač će kupcu poslati novi proizvod u najkraćem mogućem roku.

VIII. Zaštita podataka

Korisnik online shopa dozvoljava društvu Orbico d.o.o. Sarajevo u cilju ispunjenja ili ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa i direktnog marketinga, prikupljati, čuvati i upravljati njegovim ličnim podacima u periodu trajanja poslovne saradnje i godinu dana nakon završetka poslovne saradnje. Orbico d.o.o. Sarajevo osigurava zaštitu ličnih podataka u skladu pozitvnim propisima.

IX. Autorska prava

Online shop je u vlasništvu društva Orbico d.o.o. Sarajevo. Sva prava zadržana. Sadržaj web stranica može sadržavati materijale, čija autorska prava mogu biti i vlasništvo trećih strana, stoga je svako pružanje informacija s web stranica dopušteno samo uz pisani pristanak vlasnika.

X. Završne odredbe 

Ponuđač zadržava pravo izmjene Uslova bez prethodne najave. Svaka izmjena ili dopuna ovih Uslova vrijedi samo u pisanoj formi. Svi mogući sporovi koji proizlaze iz upotrebe online shopa između korisnika i pružatelja usluga rješavat će se međusobnim dogovorom stranaka. Ako to nije moguće, nadležan je sud u Sarajevu